Fundacja Likejon - nagłówek
Strona startowa!  
Frakcja Lubelskich Oddolnieaktywizujących Tajemniczych Animatorów - FLOTA jako sieć animacyjna i rzecznicza środowiska osób niesłyszących w województwie lubelskim Milczący przewodnik – pilotażowy projekt dostosowania e-administracji do potrzeb osób głuchych i niedosłyszących

Arhiwum aktualności

10.09.2012

Trwają zapisy na Kurs języka MIGOWEGO!!!

Trwają zapisy na Kurs języka Migowego dla początkujących organizowany przez Fundację Likejon. Pierwsza 10-15 os. grupa startuje już w październiku. Więcej informacji można znaleźć na stronie inwestycjawkadry.pl oraz na naszej podstronie nasza-działalność\likeeducation

Celem szkolenia jest, opanowanie przez słuchacza podstaw języka migowego w stopniu umożliwiającym rozumienie prostych wypowiedzi w tym języku a także formułowanie prostych wypowiedzi w zakresie objętym materiałem nauczania.
Kurs zakończy się egzaminem, a uczestnicy kursu otrzymają ZAŚWIADCZENIE potwierdzające uczestnictwo w kursie oraz CERTYFIKAT z wpisaną oceną końcową, po zdanym egzaminie.

13.08.2012

ICT dla oświaty po raz kolejny

Z niekrytą dumą informujemy o wygraniu konkursu na ponad 350 000,00zł projekt „ICT kluczem do rozwoju oświaty 2” będący kontynuacją naszych szkoleń ICT dla nauczycieli. Projekt realizowany będzie na terenie województwa lubelskiego przez cały 2013 rok w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Wkrótce więcej informacji.

18.06.2012

BLOG na Facebooku

Z przyjemnością informujemy iż Likejon wstąpił w szeregi społecznościowego portalu Facebook! Nasz profil to nie tylko oficjalne newsy, ale też luźny blog i możliwość podzielenia się Waszymi uwagami. Zachęcamy do "Lubienia" nas na Facebooku! www.facebook.com/Fundacja.Likejon

27.04.2012

Trwa rekrutacja

W Fundacji Likejon bardzo starannie dobieramy naszych nowych współpracowników. Jest to kluczowa cecha w dążeniu do profesjonalności naszej działalności. Poszukujemy Pracowników BOK / telemarketerów oraz Programistów PHP. Łącznie 12 etatów. Zainteresowane osoby zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniami na podstronie kariera\aktualne-oferty

15.03.2012

Wygraliśmy innowacyjny projekt 6.2

Fundacja Likejon, wraz z Fundacją Aktywności Obywatelskiej i firmą Europerspektywa wygrała konkurs na blisko 1 000 000,00zł projekt innowacyjno testujący "PI ART - Aktywator". Projekt realizowany będzie przez dwa lata od lipca 2012 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wkrótce więcej informacji.

25.01.2012

Nowe biuro w Lublinie

Zapraszamy do naszego nowo otwartego biura handlowego w Lublinie przy ul. Morwowej 1 (budynek CEZAS). Informujemy, że numery telefonów nie uległy zmianie. Przypominamy, że biuro czynne jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 16:00.

2.01.2012

Wystartował kolejny projekt 9.4

Projekt „ICT kluczem do rozwoju oświaty”, którego Fundacja Likejon jest liderem, realizowany jest przez cały 2012 rok w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty, na podstawie umowy podpisanej z Urzędem Marszałkowskim w Lublinie. Wartość projektu przekracza 700 000,00 zł. Celem projektu jest zwiększenie poziomu umiejętności ICT wśród nauczycieli i osób zarządzających oświata w województwie lubelskim. Zachęcamy do zapoznania się ze stroną projektu www.ict.lublin.pl

2.11.2011

Like.telecom - nowa działalność

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów Rada Fundacji podjęła decyzję o rozszerzeniu działalności Fundacji. Nowy dział Like.telecom zajmie się outsourcingiem call center, telemarketingiem i telesprzedażą. Więcej informacji na temat nowej oferty dostępnych jest na podstronie nasza-działalność\like.telecom

24.10.2011

Zmiany w Zarządzie i Radzie Fundacji

Rada Fundacji Likejon informuję, że podczas Posiedzenia, które odbyło się w Lublinie 24 października br. podjęła trzy Uchwały:

  • w sprawie odwołania Prezesa Zarządu - pana Adama Horodeckiego,

  • w sprawie odwołania członka Rady Fundacji - pana Marcina Niściora,

  • w sprawie powołania nowego Prezesa Zarządu.

Nowym Prezesem Zarządu Fundacji Likejon został Pan Robert Fatyga. Na podstronie o-fundacji\zarząd-i-rada prezentujemy krótką notę biograficzną nowego Prezesa.
Rada Fundacji pragnie podziękować Panu Horodeckiemu i Panu Niściorowi za pomoc i zaangażowanie podczas realizacji zadań statutowych.

1.01.2011

Wystartował nowy projekt 9.4

Fundacja Likejon wraz z Fundacją ECIT przez cały 2011 rok realizować będzie projekt: „ICT kluczem do zarządzania w oświacie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Działanie 9.4, na podstawie umowy nr: 451/POKL.09.04.00-06-056/10-00 z dnia 09.12.2010r. podpisanej z Urzędem Marszałkowski w Lublinie. Wartość projektu przekracza 900 000,00zł. Więcej informacji o projekcie dostępnych jest na stronie www.ict.lublin.pl/2011
 

 
 
 
 
Do góry!   Drukuj!   Mapa serwisu!
Nasz profil na Facebooku!  
Copyright © 2009-2013 Fundacja Likejon
Lublin, Warszawa, Kraków, Rzeszów, Białystok, Kielce, Radom - od nas to rzut moherowym beretem!